VÝHODY PRO VÁS
V CENĚ

Změnu trvalého pobytu je třeba dle zákona nahlásit do 15 dnů příslušnému městskému obvodu, kde na základě souhlasu a daného formuláře změnu provedou a vystaví nový občanský průkaz. Tyto změny je pak důležité provést i u dalších úřadů.

  • Zřízení trvalého pobytu.
  • Zřízení poštovní adresy.
  • Příjem pošty a zásilek.
  • Zasílání informací o došlé poště.
  • Ukládání a scanování došlé pošty.
CENA

Cena na 12 měsíců

290 Kč/měsíc bez DPH
3.480 Kč/rok bez DPH

Při zřízení trvalého pobytu je vyžadována platba na 1 rok dopředu.

CENA

Cena za trvalý pobyt na doživotí

9 990 Kč bez DPH

Jednorázový poplatek